Källa: Globals knivskola

Här visar Tom hur du kan stycka och ta till vara på en hel kotlettrad, allt ifrån urbening till portionering. Kotlettraden är ett relativt stort stycke kött som kan användas till mycket!


Gilla!

Rapportera inlägg